Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie  Gminy Cisek

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

Wójt Gminy Cisek informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Sabina Kozioł zamieszkała w miejscowości Steblów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i zaprezentowała korzystny bilans spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Duży zasób wiedzy merytorycznej rokuje, iż z powierzonych obowiązków wywiąże się należycie.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko
 

Cisek, dnia 22 lipca 2021 r.

Pobierz skan ogłoszenia:
PDFInformacja z dnia 22 czerwca 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.pdf

Wersja XML