Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie  Gminy Cisek

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi rady gminy

 

Wójt Gminy Cisek informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Aneta Langer zamieszkała w miejscowości Łany.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i zaprezentowała korzystny bilans spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Duży zasób wiedzy merytorycznej rokuje, iż z powierzonych obowiązków wywiąże się należycie.

Cisek, dnia 16 czerwca 2021 r.

 WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skan ogłoszeniaPDFInformacja z dnia 16 czerwca 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy.pdf

 

Wersja XML