Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy

Wójt Gminy Cisek informuje, że wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek na stanowisko ds. obsługi rady nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

W   postępowaniu   konkursowym   zostały  złożone  2  oferty. Żadna  z  kandydatek  nie  spełniła w zadawalającym  stopniu wskazanych w ogłoszeniu wymagań i oczekiwań niezbędnych do objęcia wymienionego stanowiska.

Mając na uwadze powyższe konkurs na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy nie został rozstrzygnięty.

PobierzPDFInformacja o wyniku naboru.pdf

Wersja XML