Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok

PDFBilans Jednostki Budżetowej 2020(zbiorczo ).pdf
PDFBilans z Wykonania Budżetu JST.2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa do Bilansu 2020(zbiorczo) .pdf
PDFRachunek Zysków i Strat Jednostki 2020 ( zbiorczo) .pdf
PDFZestawienie Zmian Funduszu Jednostki 2020(zbiorczo) .pdf

Wersja XML