Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC

Wójt Gminy Cisek informuje, że wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52 , 47-253 Cisek na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie

W postępowaniu konkursowym zostało złożonych 6 ofert. Żadna z kandydatek nie spełniła w wystarczającym stopniu wskazanych w ogłoszeniu wymagań niezbędnych do objęcia wymienionego stanowiska.

Mając na uwadze powyższe konkurs na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Cisku nie został rozstrzygnięty.

PobierzPDFInformacja o wyniku naboru USC Cisek.pdf

Wersja XML