Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

Wójt Gminy Cisek informuje, że wyniku zakończenia przeprowadzania konkursu na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Mariusz Adam zamieszkały w miejscowości Reńska Wieś.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu konkursu.
Przedstawiony program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, jego omówienie, oraz szeroki zasób wiedzy w temacie działalności tej jednostki organizacyjnej rokują, iż z powierzonych obowiązków wywiąże się należycie.

PobierzPDFInformacja o wynikach konkursu na dyrektora GOK Cisek.pdf

Wersja XML