Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV

Marszałek Województwa Opolskiego podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa naturalnego Kobylice IV w kategorii C1.

Pobierz:
PDFZawiadomienie nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

Wersja XML