Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach

Marszałek Województwa Opolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie "Projektu robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa naturalnego Kobylice IV w kategorii C1.

PobierzPDFZawiadomienie nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ.pdf

Wersja XML