Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), opracował projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

W związku z powyższym mając na względzie § 3 uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. nr I/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego” umieszcza się poniżej stosowne Obwieszczenie:

Pobierz:
PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały SWO z załącznikiem.pdf

Projekt dokumentu zamieszczono również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

https://bip.opolskie.pl/2020/03/obwieszczenie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-projektem-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/

Wersja XML