Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku

Prezydent Miasta Rybnika wydał w dniu 12 marca 2020 r. decyzję nr Ek-I.6220.1.2020 o umorzeniu postępowania w całości jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna - Polska Cerekiew".

Pobierz:
PDFDecyzja nr Ek-I.6220.2.2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku.pdf

Wersja XML