Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika wydał w dniu 29 stycznia 2020 r. zawiadomienie nr Ek-I.6220.1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna - Polska Cerekiew" oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Pobierz:
PDFZawiadomienie nr Ek-I.6220.1.2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 stycznia 2020 roku.pdf

Wersja XML