Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko

Brak opisu obrazka
mgr inż. Rajmund Frischko
Wójt Gminy Cisek

Wykształcenie wyższe techniczne, żonaty, żona Barbara, dwie córki.
Od 15 lat pracownik Urzędu Gminy Cisek na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i inwestycji, nabył doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Od 2006 r. do 2018 r. radny Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
Od 2006 r. do 2014 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Od 2014 r. do 2018 r. członek Zarządu Powiatu.

Członek Gminnego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzowego.
Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia „Euro-Country” pozyskującego środki europejskie na rozwój gmin, przedsiębiorstw prywatnych, gospodarstw rolnych i agroturystycznych.

Strażak ochotnik. Interesuje się architekturą, sportami wodnymi i turystyką rowerową.

Telefon: 77 4871140
E-mail: wojt@cisek.pl

 

* * * * *

Wójt Gminy Cisek
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
od godziny 12:00 do 16:30
w Urzędzie Gminy Cisek, I piętro, pokój nr 21.

Wersja XML