Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019

Wójt Gminy Cisek zawarł umowę na "Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r."

Pobierz: PDFOgłoszenie nr 500255428-N-2018_Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 października 2018 roku pod numerem 500255428-N-2018.

Wersja XML