Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

W dniu 16 września 2018 roku Wójt Gminy Cisek wydał Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje odbędą się w dniach od 16 do 26 października 2018 roku.

Pobierz:
- Zarządzenie: PDFZarządzenie nr 83 Wójta Gminy z dnia 16 października 2018 roku.pdf
- formularz zgłaszania uwag: DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx
- projekt uchwały: PDFPROJEKT_Uchwały_liczba zezwoleń i zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu.pdf

Wersja XML