Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku

W dniu 25 września 2018 roku Wójt Gminy Cisek wydał Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje odbędą się w dniach od 25 września do 01 października 2018 roku.

Pobierz:
- Zarządzenie nr 73/2018 PDFZarządzenie nr 73 Wójta Gminy z dnia 25 września 2019 roku.pdf
- formularz zgłaszania uwag PDFFormularz zgłaszania uwag.pdf
- projekt uchwały PDFUchwała.XXXVIII.ALKOHOLE.2018.2018-09-25.pdf

Wersja XML