Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10

W dniu 30 sierpnia 2016 roku wpłynęło do Urzędu Gminy Cisek pismo nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.11 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 roku, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 roku o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)".

Pobierz: PDFObwieszczenie nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10 Regionalnego Dyrektora OŚ w Katowicach.pdf

Wersja XML