Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu

Pismem nr IN.IV.7570.98.2014.MN z dnia 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Opolski przesłał w trybie art. 49 KPA Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą, w związku z budową wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, nieruchomość położoną w obrębie Podlesie z prośbą o podanie do publicznej wiadomości.

Pobierz plik:
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania.pdf

Wersja XML