Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 9 sierpnia 2016 roku przesłała do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystapieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z toczącym siepostępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy).

Pobierz:
PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7.pdf

Wersja XML