Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku

W dniu 23 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy Cisek wydał obwieszczenie nr IUR.6220.8.2016 zawiadamiające strony postępowania że wydano postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku" oraz poinformował o możliwości zapoznania się zainteresowanych z dokumentacją w tej sprawie.

Pobierz:
PDFObwieszczenie nr IUR.6220.8.2016 Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania.pdf
PDFPostanowienie nr IUR.6220.8.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2016.pdf

Wersja XML