Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy Cisek wydał obwieszczenie nr IUR.6220.8.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku.

Pobierz:PDFObwieszczenie nr IUR.6220.8.2016 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Wersja XML