Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 16 marca 2016 roku zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 o prowadzonym postępowaniu w sprawie realizacji punktu skupu odpadów, w tym złomu, na części działki nr 2/9 km. 1 w Błażejowicach.
Jednocześnie zapewniając możliwość udziału społeczenstwa w sprawie, zawiadamia strony postępowania o prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Pobierz: PDFZawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 marca 2016.pdf

Pobierz uzupełnienia nr 1 i nr 2 do raportu:
PDF01_uzupelnienie_nr_1.pdf
PDFzalacznik tekstowy 2 - Zrodla halasu.pdf
PDFzalaczniki tekstowy 1 - stan zanieczyszczenia powietrza.pdf
PDFMapa_rozkładu_stężeń_co_3.pdf
PDFMapa_rozkładu_stężeń_hc_4.pdf
PDFMapa_rozkładu_stężeń_no2_2.pdf
PDFMapa_rozkładu_stężeń_pm10_1.pdf
PDFzalacznik halas.pdf
PDF01_uzupelnienie_nr_2.pdf
PDFHalas - wariant alternatywny.pdf
PDFHalas - wariant inwestorski.pdf
PDFpowietrze - Obliczenia_KOMIN_war_alternatywny.pdf
PDFZrodla halasu - wariant alternatywny.pdf
PDFZrodla halasu - wariant inwestorski.pdf
PDFzalacznik graficzny 1 - zagospodarowanie.pdf
PDFzalacznik graficzny 2 - zagospodarowanie wariant alternatywny.pdf
PDFzalacznik graficzny 3 - rozklad halasu wariant alternatywny.pdf
PDFzalacznik graficzny 4 - Mapa_rozkładu_stężeń_pm10.pdf
PDFzalacznik graficzny 5 - Mapa_rozkładu_stężeń_no2.pdf
PDFzalacznik graficzny 6 - Mapa_rozkładu_stężeń_co.pdf
PDFzalacznik graficzny 7 - Mapa_rozkładu_stężeń_hc.pdf
PDFzalacznik graficzny 8 - rozklad halas - wariant inwestorski.pdf
PDFzalacznik graficzny 9 - rozklad halas - wariant inwestorski (skala 1_500).pdf

Wersja XML