Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim

Pismem nr IN.IV.7570.125.2014.GT z dnia 19 lutego 2016 roku Wojewoda Opolski przesłał do podania do publicznej wiadomości swoje obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą, w związku z budową wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, nieruchomość położoną w obrębie Miejsce Odrzańskie.

Pobierz: PDFObwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim.pdf

Wersja XML