Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Musioł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pronako z siedzibą w Suchym Borze ul. Sosnowa 24 działającego w  imieniu   Gminy Cisek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa  dróg w Kobylicach”. 

Pobierz: PDFObwieszczenie Nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r.pdf

Wersja XML