Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek":

PDFZamówienie publiczne nr 406943-2015.pdf

Ogłoszenie zawarto w internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconej europejskim zamówieniom publicznym pod adresem: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406943-2015:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-7572637-zmhUL31HUEqqdXrAZFZkVBkAXfa6ezwMftPzPU4M2g82jeS15nWAdS7Scm1vit8EFYxVgPzIphLWJPuO2977PSC-Jj71zxYb8yr4xf2UKxYJNO-zZYhKmzvxDt7TBeLPnLlgtBk0no3GjJMkrSA9gAqaa70

Wersja XML