Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2015 r. do 31 maja 2016 r.. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 października 2015 roku pod pozycją 267852-2015.

Pobierz pliki:
PDFOgłoszenie o przetargu - olej opałowy.pdf
PDFSIWZ_olej.pdf
PDF01. Oferta.pdf
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf
PDF03. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf
PDF04. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf
PDF05. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF06. Projekt umowy.pdf

Wersja XML