Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na  Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 lipca 2015 roku pod pozycją 167378 - 2015.

Pobierz pliki:
PDFOgłoszenie o przetargu na przewóz dzieci do szkół.pdf
PDFSIWZ przewóz.pdf
PDF01. Oferta przewóz.pdf 
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf 
PDF03. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - zał. nr 3.pdf 
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf 
PDF05. Wykaz narzędzi, wyposażenia - zał. nr 5.pdf 
PDF06. Zobowiązanie do oddania do dyspoz.narzędzi.pdf 
PDF07. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf 
PDF08. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf 
PDF09. Wzór pełnomocnictwa.pdf 
PDF10. Projekt umowy przewóz.pdf 
PDF11. Zestawienie tras dowozu 2015.pdf 

Wersja XML