Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek

Urząd Gminy Cisek oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo mające potwierdzony Profil na platformie ePUAP (dostępny od 9 czerwca 2011r.) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 
/99b4b7vmf6/skrytka lub /99b4b7vmf6/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto można założyć bezpłatnie na stronie http://epuap.gov.pl.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD lub DVD.

Dostarczone dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.

Kliknij, aby wypełnić i wysłać e-formularz
Wersja XML