Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców

Gminne Przedszkole

 w Łanach

 

Działa na postawie Statut Gminnego Przedszkola: PDFStatut Gminnego Przedszkola w Łanach.pdf

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele. Na czele Rady Pedagogicznej stoi dyrektor szkoły.

Skład Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola: PDFRada pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Łanach.pdf

Drugim organem działającym w szkole jest Rada Rodziców, która działa na podstawie odrębnego regulaminu. 

Skład Rady Rodziców: PDFRada Rodziców GP w Łanach.pdf

 

informację wytworzył(a): Dyrektor GP w Łanach
za treść odpowiada: Bogusława Larysz
data wytworzenia: 2014-05-21
Wersja XML