Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy publikowane są na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Oświadczenia:

 1. Józef Zorembik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  PDFZorembik Józef - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFZorembik Józef - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFZorembik Józef - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFZorembik Józef - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFZorembik Józef - oświadczenie za 2015.pdf

     
 2. Urszula Pączko - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku
  PDFPączko Urszula - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFPączko Urszula - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFPączko Urszula - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFPączko Urszula - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFPączko Urszula - oświadczenie za 2015.pdf

     
 3. Bogusława Larysz - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łanach
  PDFLarysz Bogusława - oświadczenie koniec pracy za 2016.pdf
  PDFLarysz Bogusława - oświadczenie za 2015.pdf

   
 4. Maria Michalczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie
  PDFMichalczyk Maria - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFMichalczyk Maria - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFMichalczykMaria - oświadczenie za 2015.pdf

   
 5. Alicja Gruszka-Bury - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu
  PDFGruszka-Bury Alicja - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFGruszka-Bury Alicja - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFGruszka-Bury Alicja - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFGruszka-Bury Alicja - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFGruszka-Bury Alicja - oświadczenie za 2015.pdf

     
 6. Alfred Kordula - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach
  PDFKordula Alfred - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFKordula Alfred - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFKordula Alfred - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFKordula Alfred - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFKordula Alfred - oświadczenie za 2015.pdf

   
 7. Małgorzata Szczygieł-Pander - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cisku
  PDFSzczygieł-Pander Małgorzata - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFSzczygieł-Pander Małgorzata - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFSzczygieł-Pander Małgorzata - oświadczenie za 2017.pdf

  PDFSzczygieł-Pander Małgorzata - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFSzczygieł-Pander Małgorzata - oświadczenie za 2015.pdf

   
 8. Danuta Pawlik Czajkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku   
  PDFPawlik Danuta - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFPawlik Danuta - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFPawlik Danuta - oświadczenie za 2017.pdf
  - PDFPawlik Danuta - oświadczenie za 2016.pdf
  PDFPawlik Danuta - oświadczenie za 2015.pdf

   
 9. Grażyna Ficoń - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łanach
  PDFFicoń Grażyna - oświadczenie za 2019.pdf

  - PDFFicoń Grażyna - korekta oświadczenie za 2018.pdf
  PDFFicoń Grażyna - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFFicoń Grażyna - oświadczenie za 2017.pdf
  PDFFicoń Grażyna - pierwsze oświadczenie za 2017.pdf
   
 10. Anna Radziszewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie
  PDFRadziszewska Anna - oświadczenie za 2019.pdf
  PDFRadziszewska Anna - oświadczenie za 2018.pdf
  PDFRadziszewska Anna - pierwsze oświadczenie 2018.pdf

   
 11. Kornelia Foit - P.O. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu
  PDFFoit Kornelia - ostatnie oświadczenie za 2018.pdf
  PDFFoit Kornelia - pierwsze oświadczenie za 2018.pdf

 

Wersja XML