Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 19/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
19/2021
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie   7 szt drzew rosnących na działkach nr 75, nr 101 obręb Błażejowice, gmina Cisek
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
7 Znak sprawy
GK.6131.45.2021
8 Dokument wytworzył
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Kędzierzyn-Koźle, ul. Chełmońskiego 1,
47-205 Kędzierzyn - Koźle
9 Data dokumentu
21.07.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 28, tel 77 48 71 159
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
25.08.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy