Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020

W dniu 25 listopada 2019 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. W przedmiotowej uchwale określono stawki podatków od nieruchomości: gruntów, budynków i ich części oraz budowli obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2019 r. pod poz. 3631.

NOWE DRUKI deklaracji podatkowych dostępne są na stronie Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019.

Wersja XML