Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raporty o stanie Gminy Cisek

Raporty o stanie Gminy Cisek składa corocznie Wójt Gminy Cisek na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz stosownie do uchwały nr VII/41/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zgodnie z paragrafem 7 pkt 1 w/w uchwały Raport podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

Pobierz raport: PDFRaport o Stanie Gminy CISEK w roku 2021.pdf

Pobierz raport: PDFRaport o Stanie Gminy CISEK w roku 2020.pdf

Pobierz raport: PDFRaport o Stanie Gminy CISEK w roku 2019.pdf

Pobierz raport: PDFRaport o Stanie Gminy CISEK w roku 2018.pdf

Wersja XML