Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Cisek liczy 15 radnych.

Radnymi Gminy Cisek na VIII kadencję 2018 - 2023 zostali wybrani:

********

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Rozwita Szafarczyk
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
od godz. 16:00 do 16:45
pierwsze piętro, pok. nr 31,
telef.: 487-11-59 w. 48 lub 49, fax : 487-11-40.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek
Jan Malik

zastępuje Przewodniczącą w razie jej nieobecności.

Wersja XML