Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

W dniu 1 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Cisek wydał obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "CISEK" na wniosek firmy "PKM BIS" Sp.z o.o. w siedzibą w Cisku.

Pobierz:
PDFObwieszczenie Nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z dnia 1 czerwca 2018 roku.pdf
PDFDecyzja nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

Wersja XML