Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Cisek" na działkach nr 297/1,297/6 km.2 Steblów na wniosek firmy GRAVEL POLSKA Sp.z o.o. w siedzibą w Gdańsku.

Pobierz:
PDFZawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.pdf

Wersja XML