Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 5 lutego 2018 roku zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 o złożeniu przez Inwestora Aneksu do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Cisek" położonego na działkach 297/1 i 297/6 km.2 Steblów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy "PKM BIS" Sp. z o.o.

Pobierz:
PDFZawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z dnia 5 luty 2018 roku.pdf
PDFANEKS do raportu Cisek PKM Bis.pdf

Wersja XML