Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie

Wójt Gminy Cisek zawarł umowę na "Dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017r. do 30 czerwca 2018r. – II postępowanie"

Pobierz:
PDFOgłoszenie nr 500061363-N-2017 z dnia 20-11-2017 roku.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 sierpnia 2017 roku pod numerem 500061363-N-2017.

Wersja XML