Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024

W dniu 23 października 2017 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XXIX/174/2017 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”.

Uchwałę poprzedziło obwieszczenie Wójta Gminy Cisek nr GK.602.1.2017, w którym podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania w/w dokumentu.

Wersja XML