Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020

Wójt Gminy Cisek w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydał obwieszczenie nr GK.602.1.2017 w którym podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017 - 2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Obwieszczenie oraz dokumentację niniejszej sprawy udostępnia się poniżej:
PDFObwieszczenie nr GK.602.1.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 sierpnia 2017 roku.pdf
PDFProgram_Ochrony_Środowiska_Gmina_Cisek.pdf
PDFPrognoza_oddziaływania_na_środowisko_Cisek 2017.pdf

Wersja XML