Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

W dniu 28 grudnia 2016 roku Wójt Gminy Cisek wydał zawiadomienie nr IUR.6220.23.2016 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Cisek - Zakrzów w ramach usuwania skutków powodzi".

Pobierz: PDFZawiadomienie nr IUR.6220.23.2016 z 28 grudnia 2016 roku.pdf

Wersja XML