Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020

Rada Gminy Cisek w dniu 12 grudnia 2016 roku przyjęła uchwałę nr XXI/123/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020. Program obejmuje komunalne lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Cisek.

Uchwałę opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku pod poz. 2761.

Wersja XML