Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025

Rada Gminy Cisek w dniu 7 listopada 2016 roku przyjęła uchwałą nr XX/116/2016 Strategię Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025. Przedmiotowa uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025 odbyły się w dniach od 17 do 31 maja 2016 roku zgodnie z zarządzeniem nr 30 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 maja 2016 roku. W ramach tych konsultacji w w/w terminie wpłynęła jedna uwaga-propozycja.

Wersja XML