Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek

Rada Gminy Cisek w dniu 26 września 2016 roku na XIX posiedzeniu podjęła uchwałę nr XIX/109/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek".

Na XXI posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 roku Rada Gminy Cisek dokonała zmiany powyższego Planu i przyjęła uchwałę nr XXI/125/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek".

Uchwały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Wersja XML