Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zarządzone zostały na dzień 23 października 2016 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9. Poniżej publikujemy akty prawne dotyczące tych wyborów:

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II Dz.Urz.Woj.Op. z 2016 roku poz. 2181.pdf
      (Dz.Urz.Woj.Op. z 24.10.2016 r. poz.2181)
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II.pdf

PDFProtokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania.pdf
PDFProtokół z wyborów.pdf

PDFObwieszczenie GKW w Cisku z 19 września 2016 roku.pdf
PDFUchwała nr 2 GKW w Cisku z dnia 19 wrzesnia 2016 roku.pdf

PDFObwieszczenie o dokonanie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.pdf

PDFINFORMACJA GKW w Cisku w sprawie zgłoszenia rejestracji list kandydatów na radnych.pdf

PDFUchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku z dnia 31 sierpnia 2016 roku.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach okręgu wyborczego - wybory uzupełniające.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu_II w sprawie rejestracji komitetów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie nr 115 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cisek.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf

Więcej informacji dotyczących komitetów wyborczych, kandydatów na radnych, wzory dokumentów i sprawozdań oraz informacje dotyczące wyborców niepełnosprawnych zamiwszczono na stronie Krajowego Biura Wyborczego - Delegaturze Wojewódzkiej w Opolu.

Wszelkie niezbędne akty prawne regulujące kwestię wyborów w trakcie kadencji (m. in. prace TKW, OKW, wzory protokołów oraz kart), zamieszczone zostały TUTAJ.

Wersja XML