Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017

Rada Gminy Cisek uchwałą Nr XI/64/2015 przyjęła w dniu 23 listopada 2015 roku Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017.

Dokument dostępny jest w dziale PRAWO --> Uchwały Rady Gminy Cisek --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Wersja XML