Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek liczy 15 radnych.

Radnymi Gminy Cisek na kadencję 2014 - 2018 zostali wybrani: 

Uchwałą nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Rozwita Szafarczyk

Uchwałą nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany Gerard Stania

*****

Przewodniczący Rady Gminy Cisek
Rozwita Szafarczyk

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
od godz. 16:00 do 16:45
pierwsze piętro, pok. nr 31,
telef.: 487-11-59 w. 48 lub 49, fax : 487-11-40.

Wersja XML