Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rada Gminy Cisek uchwałą nr XXXVIII/231/2018 przyjęła w dniu 1 października 2018 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dokument dostępny jest w dziale PRAWO --> Uchwały Rady Gminy Cisek --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML