Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032

Rada Gminy Cisek w dniu 30 września 2008 roku przyjęła uchwałę nr XX/90/2008 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032”.

Załącznik do uchwały: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032.


Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 09 kwietnia 2009r. Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Cisek.

​W dniu 22 lutego 2016 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XIII/82/2016 zmieniającą swoją uchwałę nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2018 roku. Zmianie uległ Rozdział V INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Wersja XML