Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
ul. Planetorza 30
47-253 CISEK

NIP: 749-10-05-392

tel.fax: 77 487 10 95

e-mail: sekretariat@gokcisek.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) ePUAP: kulturacisek/SkrytkaESP

Dyrektor: Mariusz Adam

Strona internetowa: http://gokcisek.pl
Strona BIP: http://bip.gokcisek.pl/

 

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku wpisany jest w Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Cisek.

 

Wersja XML