Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne informacje o Urzędzie

Urząd Gminy Cisek

Urząd Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

E-Mail: info@cisek.pl

NIP : 749-16-00-924
REGON : 000535698

telef. (centrala): 77 487-11-57,77  4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140

 

 

 

Urząd Gminy Cisek jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Rady Gminy, wykonuje swoje zadania.

Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny.

Urząd Gminy działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:
 

Wersja XML